Strona Główna

Aktywne metody konsultacji społecznych
Spotkanie w ramach realizacji projektu:
„Wspólnie z mieszkańcami decydujemy w gminie Secemin”

Czyli jak dopasować technikę konsultacji do problemu i odbiorców.


                                    

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego